Fråga : övergående variabel från beställare till webservicetillvägagångssättet

Något som är kuslig, händer.  Förmiddag som I passerar en grupp av variabler från en beställare till ett webservicetillvägagångssätt.  Alla andra variabler passeras riktigt bara 1.  Den, som inte passeras, är en strängatyp och har en värdera på beställaresidan. När jag kliver igenom på serversidan, den har en värdera av inga. Det kusliga tinget är, om jag kör projektera, utan att kliva till och med den, går igenom utan en problem. " klar "

Svar : övergående variabel från beställare till webservicetillvägagångssättet

du anknyter till olikt sparar stunder testar för fel och frigörarversion?
Detta händer här ibland.
Sammanställa en gång som testar för fel och en gång som frigöraren och testa för fel därefter igen.
Låter lite en något liknande som den frambragda närstående-beställaren har olikt att ha kontakt genomföranden (gissningen som baseras på frambragd wsdldefinition).
Utveckling kanske av närståenden kan igen hjälp.
Hoppas detta gör avkänning (?!) ; -)
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us