Fråga : inställningen förser med marginal

Jag önskar till uppsättningen som förse med marginal av förser med marginal av 0.25, " lite varstans sidan. .how kan mig gör det? > för
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
" codeBody " " notpretty class= " för protected utan laga kraft btnPrint_Click (anmärka avsändaren, EventArgs e) { Dokumentera doc = det nya dokumentet (); doc.SetPageSize (PageSize.A4.Rotate ()); doc.NewPage (); PdfWriter författare = PdfWriter.GetInstance (doc, Response.OutputStream); Response.ContentType = ”applikation/pdf”; Response.AddHeader (”Tillfredsställa-Disposition”, ”tillbehör; filename=Myfile” + lblDate.Text + ”.pdf”); doc. Öppna (); iTextSharp.text.Rectangle-sida = doc.PageSize;
" klar "

Svar : inställningen förser med marginal

UrlRewriting är enkelriktad att gå:
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/02/26/tip-trick-url-rewriting-with-asp-net.aspx

Eller planlägg din egna webservicenågot att säga som varas värd på www.shorturl.com.
1: När du överför e-post….,du lagrar den omdirigera url-insidan en bordlägga med key= useriden eller kan vara något som är unik.
2: , när få redirecturl och omdirigera dem, så användaren klickar anknytahastigt grepp det nyckel-.

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us