Fråga : Tillfoga ett ökande numrerar till början av varje kolonn som är känd från från vänster till höger.

Jag behöver att skriva något som ska först räkning numrera av kolonner i en bordlägga.  Därefter det behöver att tillfoga en numrera och därefter en rusa till början av varje känt baserat för kolonn på numrera av kolonnen från lämnat för att skriva.  Till exempel, om det känt av den första kolonnen är ”titlar”, då den kolonn känd ska bliven ”1-Ttitles”.  Om understödjakolonnen namnges ”konto” därefter den ska kolonn, blir ”2-Account” och så on. " klar "

Svar : Tillfoga ett ökande numrerar till början av varje kolonn som är känd från från vänster till höger.

Är det visningen på sida 2?
Kontrollera subreporten formaterar för att se, om du har uppsättningen för UPPEHÄLLET TILLSAMMANS på.

mlmcc
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us