Fråga : kommentarSP

när dig skapar en SP, hur är det den kompetent uppehället kommentaren för SKAPAmeddelandet, för?

thanks
" klar "

Svar : kommentarSP

REKO till namngiven uppsättningspänna till en yttre arbetsbok, försök som detta kodifierar:

Var säker att ändra filepathen till var dina ”ACA arbetsböcker för veckan x” lokaliseras i denna fodrar:

filePath = ”C:\”,
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
UnderCreateNamedRangesExtWbk ()
'Skapa namngett spänner i yttre arbetsbok
  
  Dunkel wb som arbetsboken
  Dunkel filePath som stränger
  Dunkel currentWbk som stränger
  
  filePath = ”C:\”,
  
  Application.ScreenUpdating = falskt
  currentWbk = ActiveWorkbook.Name
  
  För I = 1 till 52
    Uppsättning wb = Workbooks.Open (filePath & ”ACA-veckan” & I)
    Arbetsböcker (currentWbk). Names.Add namnger: = " svanar " & I, RefersTo: =wb. Arbetssedlar (”TailAvailability”). Spänna (”6: $R$204”)
    wb. Nära falskt
    Uppsättning wb = ingenting
  Därefter

  Application.ScreenUpdating = True
  
  Namngav MsgBox ”spänner har varit fastställd!”,

Avsluta suben
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us