Fråga : KeyListener i JTable

Why KeyListeneren ignoreras i detta exempel? > för
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:
113:
114:
115:
116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:
123:
124:
125:
126:
127:
" codeBody " " jtablekeylistener för >package för class= " för list1=new ArrayList (); list1.add (”1a”); list1.add (”1b”); list1.add (”1c”); list1.add (”1d”); Stränga [] [] stringArray = nytt stränga [list1.size ()][1]; int-index = 0; för (stränga stränger: list1) { stringArray [index] [0] = stränga; index++; } final MyTable myTable = nya MyTable (nya DefaultTableModel (stringArray, nytt anmärka [] {""})),; finalJPanel myPanel = nya JPanel (); (myTable) myPanel.add; finalen JFrame inramar = nya JFrame (); frame.add (myPanel, BorderLayout.CENTER); frame.setTitle (”testa JTable KeyListener”); ny frame.setPreferredSize (dimensionera (200, 100)); frame.addWindowListener (nya WindowAdapter () { @Override offentlig utan laga kraft windowClosing (WindowEvent e) { } }); frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); frame.setLocation (200, 100); frame.pack (); (riktig) frame.setVisible; } }
" klar "

Svar : KeyListener i JTable

inte-kallad addKeyListener
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us