Fråga : överför videoen direkt till TV-station

Ha en rengöringsdukkam, hur kan I-TV-sändning direkt till kabel-TV postera mig, och att notera boka och

för Mbt för internetanslutning 1 " klar "

Svar : överför videoen direkt till TV-station

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us