Fråga : Hur man får IP address tillsammans med hostname i SQL-serveren 2008

När jag ger sp_whoen, eller sp_who2 befaller i SQL-server, jag får hostnamen som förbinds till serveren. Jag önskar också IPet address av bearbeta med maskin som förbinds till Server. " klar "

Svar : Hur man får IP address tillsammans med hostname i SQL-serveren 2008

Du ska fynd som IPet address i ledningen beskådar: sys.dm_exec_connections kolonnclient_net_address.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us