”; ? >

<-/pre>

Fråga : inbyggda wordpress in i plats.  inte funktionsdugliga blogpic-tillbehör.

jag har integrerat wordpress in i min plats med efter: för class=" codeSnippet " för

1 för >< " för prettyprint " för class= för id= " codeSnippet837489 " för >

1 för >


<-/pre>when jag skapar ett nytt, postar och fäster en avbilda, mig ser aldrig att detta att avbilda i finalblogen posta.   " klar "

Svar : inbyggda wordpress in i plats.  inte funktionsdugliga blogpic-tillbehör.

Hi,

Se denna artikel:
http://support.microsoft.com/kb/895089

Hoppas detta hjälper,
Shree
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us