Fråga : besvärar att få MELLAN logik fungera

Hi. den pröva förmiddagen för

I att dechiffrera meddelandet ...... using en begränsning av avlönar between ...... mig använde efter kodifiera, ...... som den skapar bordläggatitelraderna, men inga data sattes in under queryen av avlönar begränsningar:

select * från employees
sammanfogar jobtitle på employees.job_title_id = jobtitle.job_title_id-
where employees.salary mellan 15000.00, och vännen för 25000.00

My berättade mig att att denna kodifierar skulle arbets.....
SELECT e.*, job_title jt för e
JOIN för anställd för jt.*-
FROM PÅ (jt.eeo1classification = e.eeo1classification)
WHERE, avlöna MELLAN 6 OCH 7


MY för

(tydliga olika bordlägger schema'sen än bryter), KODIFIERAR av BORDLÄGGER skulle idéer för skapelse.....

any är ****** för
GO
/för appreciated

USE [mydatabase] anmärker:  Bordlägga [dbo]. skriva daterar: [jobtitle] 07/22/2010 16:07: 18 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE BORDLÄGGER [dboen]. [jobtitle] (
[JOB_TITLE_ID] [röding] (1) INTE OGILTIGT,
[EEO_1_CLASSIFICATION] [röding] (50) OGILTIGT,
[JOB_TITLE] [röding] (100) OGILTIGT,
[JOB_DESCRIPTION] [röding] (300) OGILTIGT, OGILTIG [röding] (20),
PRIMARY för
[EXEMPT_NON_EXEMPT_STATUS] STÄMM SAMLA I EN KLUNGA
(
[JOB_TITLE_ID] ASC
) MED (PAD_INDEX = AV, STATISTICS_NORECOMPUTE = AV, IGNORE_DUP_KEY = AV, ALLOW_ROW_LOCKS = PÅ, ALLOW_PAGE_LOCKS = PÅ) PÅ [PRIMÄR]
) PÅ [PRIMÄRT]****** för
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/anmärker:  Bordlägga [dbo]. skriva daterar: [anställda] 07/22/2010 16:07: 18 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE BORDLÄGGER [dboen]. [TILLTALA] [anställda] (
[EMPLOYEES_NUM] [röding] (2) INTE OGILTIGT,
[LAST_NAME] [röding] (15) OGILTIGT,
[FIRST_NAME] [röding] (15) OGILTIGT,
[röding] (50) OGILTIGT,
[STADEN] [röding] (15) OGILTIGT,
[PÅSTÅ] [röding] (2) OGILTIGT,
[TELEPHONE_AREA_CODE] [röding] (3) OGILTIGT,
[TELEPHONE_NUMBER] [röding] (7) OGILTIGT,
[EEO_1CLASSIFICATION] [röding] (50) OGILTIGT
[HIRE_DATE] [röding] (8) OGILTIGT,
[AVLÖNA] [decimal-] (8, 2) OGILTIGT,
[GENUSET] [röding] (1) OGILTIGT,
[RACEN] [röding] (30) OGILTIGT,
[ÅLDERN] [röding] (2) NULL
) PÅ [PRIMÄR]
SET ANSI_PADDING OFF
ALTER BORDLÄGGER [dboen]. TILLFOGA [job_title_id] [anställda] [röding] (1), NULL
ALTER BORDLÄGGER [dboen]. TILLFOGA PRIMÄR NYCKEL- SAMLA I EN KLUNGA
(
[EMPLOYEES_NUM] [anställda] ASC
) MED (PAD_INDEX = AV, STATISTICS_NORECOMPUTE = AV, IGNORE_DUP_KEY = AV, ALLOW_ROW_LOCKS = PÅ, ALLOW_PAGE_LOCKS = PÅ) PÅ [PRIMÄR] ****** för
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/anmärker:  ForeignKey [FK_Employees_Job_Title] skrivar daterar: 07/22/2010 16:07: 18 ******/
ALTER BORDLÄGGER [dboen]. MED KONTROLLEN TILLFOGA det UTLÄNDSKA TVÅNGET [FK_Employees_Job_Title] [anställda] STÄMM ([job_title_id])
REFERENCES [dbo]. [jobtitle] ([JOB_TITLE_ID])
GO
ALTER BORDLÄGGER [dboen]. KONTROLLERA
GO
för TVÅNGET [FK_Employees_Job_Title] [anställda] " klar "

Svar : besvärar att få MELLAN logik fungera

Om du väljer bort, uttrycka, som standarde-postredaktören som du ska för att inte ha detta problem.
Du kan försökbokslut uttrycka, och framtidsutsikten (fullständigt, menande att inte öppna i bakgrund) och därefter försököppningen uttrycker, det bör fungera riktigt.
Annorlunda en annan lösning är endast att överföra maximerade e-postmeddelanden.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us