Fråga : Windows Moible 5.0 förbinder för att ta fram databas (anslutning stränger),

Pröva förmiddag I att skriva en enkel inloggning avskärmer på en smart apparat 5.0 och när användaren loggar in mig, önskar att kontrollera en ta framdatabas som lokaliseras på serveren (F:\Database\) från vad jag kan berätta mig, cant bruk F: i min anslutning stränga på apparaten. Jag behöver att använda NETBIOSEN som är känd (\ \ server \ databas \) med det som sägs vad är det bäst långt som gör detta på den mobila apparaten.  Min asp.net projekterar bruk OLEDBDataReader, (System.data.OLEDB), men min SmartDevice projekterar önskar inte att se den namespace.   SÅ jag gissar mitt ifrågasätter är hur kan jag skapa en anslutning stränger och tar fram min databas från min VB.Net kodifierar? " klar "

Svar : Windows Moible 5.0 förbinder för att ta fram databas (anslutning stränger),

Du kan läsa in bytena av spara för att upload och överföra den som en strömma using håligheter.  Är här en plats som visar hur man överför data mellan beställaren (den Windows applikationen) och serveren (var du önskar att upload spara till).  http://www.c-sharpcorner.com/uploadfile/dottys/socketprogdtrp11222005023030am/socketprogdtrp.aspx
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us