Fråga : Knyta kontakt problemet

Ha att knyta kontakt av 3 Compters:
Network: 192.168.0.1 - Def.G
Computer A - 192.168.0.10 - WinXP Proff - fireWallen är av, och ingen AntiVirus
Computer B - 192.168.0.11 - företaget Win7 - i HomeGroup med
Computer C för dator C - 192.168.0.12 - företaget Win7 - i HomeGroup med datoren B

Computer A kan Ping självt kan ping B, och C och standard Gate
Computer A kan ta fram till B sparar, och c-files
Computer B kan Ping A, B, C kan ta fram till C men kan inte till A
Computer C kan Ping A, B, C kan ta fram till B men kan inte till A
" klar "

Svar : Knyta kontakt problemet

Öppna den skrivbords- menyn eller Windows för kontrollbord från början.

Öppna ”knyter kontakt den anslutnings” kontrollbordappleten.

Välj anslutningen som att möjliggöra/inaktivera på att dela. Beskåda rekvisitan för denna anslutning, genom att right-clicking på symbolen och att välja ”rekvisita” från menyn. Om anslutningen är en dial-up anslutning, klicka nätverkandefliken för att beskåda dess rekvisita.

Se till att ”spara och skrivaren som delar för den Microsoft Windows” checkboxen kontrolleras för att möjliggöra att dela och okontrollerat som inaktiverar att dela för den anslutning. Repetition kliver 3 och 4 för att kontrollera denna inställning för andra anslutningar.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us