Fråga : Förbättring av skogen till 2008 R2 och utbytet 2010

Jag har hört av folk som har problem som uppdaterar deras schema i förberedelsen för utbytet 2010, efter schemaförbättringen för 2008 R2 har körts. Vi planerar på förbättring av vår skog till 2008 R2 och förbättring därefter av vår miljö 2007 till 2010. Jag har läst några meddelandet stiger ombord postar utfärdar omkring pröva för att köra setup.com /PrepareSchema, efter skogschemaen har uppdaterats för 2008 R2. Någon vet, om denna är stillbilden per utfärda? Sedan vi har båda förbättringar som ska göras, jag undrade, om vi bör gör utbytet 2010 först för skogförbättringen till 2008 R2. Vår skog är för närvarande på 2003. " klar "

Svar : Förbättring av skogen till 2008 R2 och utbytet 2010

i januari av 2010 jag förbättrade skogen för R2, och i marschen av 2010 jag förbättrade schemaen för utbytet 2010
inget utfärdar hitintills
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us