Fråga : Förbindande mobila apparater som utbyter 2003 SP2

Bra dag alla. Förmiddag I i det processaa av pröva som ska figureras ut varför jag inte kan förbinda min iPhone 3G till vår utbytesserver 2003. Förmiddag I DET admin för företaget. Jag kör till och med ställa in fullständigt och, när den försök att förbinda mig ser en felhändelseLEGITIMATION 3031 på serveren. Jag gick till den microsoft websiten, och den omnämnanden, som jag bör endera konfigurera serveren som en bekläda, avslutar serveren eller skapar ett sekundärt faktiskt arkiv som inte kräver SSL. Det kusliga tinget är att jag inte gör funderareSSL möjliggöras även (den bör vara) på vår server. Jag tror också att bilda-baserad legitimation är rörelsehindrad. Inte sure hur man finner detta ut though därför att realitet för I-förmiddag inte. Förmiddag som I är ny till utbytesmiljön. Några idéer? Attachments: för >

<-/div> filenamen " för class= för >Exchange-error.jpg " fileSize " > (46 KB) " javascript för href= " för <-/span> utbytesfel”/></a>
</div>
      <-/div><divclass=
för >
<-/div> " klar "

Svar : Förbindande mobila apparater som utbyter 2003 SP2

e.g. här:
                    DataSourceID= " SqlDataSource1 " DataKeyNames= " ProductId " >
           
               
               
               
               
                   
                   

               

               
               
                   
                   

               

           

       


skyddat txtQuantity_TextChanged utan laga kraft (anmärka avsändaren, EventArgs e),
    {
        TextBox tb = avsändare (för textBoxen);
        GridViewRow ror = (GridViewRow) tb.NamingContainer;
        decimal- unitprice = Convert.ToDecimal (ro. Celler [1]. Text);
        int-antal = Convert.ToInt32 (tb. Text);
        Märk lblPricen = (etiketten) row.FindControl (”lblPrice”);
        lblPrice.Text = (unitpricen * antal) .ToString ();
    }
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us