Fråga : Gruppera sparar för att kopiera och verifiera

Jag behöver att skriva en gruppera sparar, att ska var planlagd nightly att kopiera någon lokal sparar till en knyta kontakt drive.

I önskar att vara grundligt och att vara bestämt att sparar får kopierat och loggar endera framgång eller förmiddag för failure.

I planerar för att använda:
copy ”c:\source\ *.*” \ \ server \

It för aktie \ mydestination” /v verkar där är tre väg som denna kan missa.  Källan är inte tillgänglig, destinationen är inte åtkomlig eller verifikationen fails.

Is där på något sätt att berätta skillnaden? Kopierar går ett olikt fel som tillbaka är jämnt beroende av felet, eller är det precis errorlevel = 0 eller errorlevel = 1?

Thanks.


" klar "

Svar : Gruppera sparar för att kopiera och verifiera

Why inte kontrollera villkorar separat?

Så något något liknande detta:

om att inte finnas ”c:\source\ *.*” (
  eka den inte-fann källan.
  gå ut /b
)
om att inte finnas ”\ \ server \ aktie \ mydestination \” (
  eka den inte-fann destinationen.
  gå ut /b
)
kopiera ”c:\source\ *.*” \ \ server \ aktien \ mydestinationen” /v
om errorlevel 1 (
  eka fel kopierar/verifierar in
  gå ut /b
)

~bp
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us