Fråga : JavaScript, samlingar och DropDown

Jag önskar att göra efter på beställaresidan, utan att slå serveren.   När användaren klickar ett dropdown listar och, väljer ett objekt från lista, mig behöver att visa en uppsättning av släkta data.  Kan jag göra denna allt i Java skrivar?  Den initiala uppsättningen av data kommer från serveren från databasen.   " klar "

Svar : JavaScript, samlingar och DropDown

Om de släkta datan kan komma (är kommande), i den första hiten sig själv, du ska är kompetent att göra detta på beställaresidan. Du ska måste att behandla den using Javascript (ELLER några lika json för senast javascriptarkiv, jquery, etc.)
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us