Fråga : Slumpmässiga inkoms e-post som inte igenom får utbyta serveren 2003 på sbs2003

using utbytesserveren 2003 på en sbs2003 boxas. Inkoms e-post får borttappada eller inte danande det till serveren. Inget rekord av e-post i meddelandespårning. Inte en utfärda av IMF som tar bort ect…
domain tsiwesternstar.com. behaga help
" klar "

Svar : Slumpmässiga inkoms e-post som inte igenom får utbyta serveren 2003 på sbs2003

Du styrkan önskar att ha en look på denna att ifrågasätta och dess upplösning:

http://www.experts-exchange.com/Software/Server_Software/Email_Servers/Exchange/Q_24788190.html

Snibborg
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us