Fråga : referensdataändringar enligt värderar av cellen

Jag önskar att vara kompetent att vara kompetent att jämföra 2 täcker av data och överträffar retur som några ändringar till another täcker…

I har anställd att bordlägga, och varje så ofta justeringen ändrar…, Jag önskar att vara kompetent till referens de anställda, som har några ändringar, och att göra korrigeringen till ENDAST de med ändringar, i stället för att måste att gå till och med det helt, täcker manuellt att söka efter ändringar i info….,

I fäste en ta provarbetsbok för testa…

I önskar att vara kompetent att jämföra anställd som info between täcker: Employee_Info_TBL och täcker July_2010_Alignment:

testagent 1   --  om den kända arbetsledaren är olik i ”den arbetsledare” kolonnen på, täcka July_2010_Alignment-verses som ”den Supervisor_Manager_c” kolonnen täcker på Employee_Info_TBL då återgångt helt ror av data för testagent 1 från täcker July_2010_Alignment på ett nytt täcker kallad ”ÄNDRINGS”…

is där en indexmatch då jämför den liknande formeln eller något, som kan se upp, och jämför info och går endast anställda tillbaka vars info ändrade??

Not sure om I-förmiddag som korrekt uttrycker denna…

Attachments: för >

<-/div> filenamen " för class= för >Sample-Employee-Info.xls " fileSize " > (38 KB) " javascript för href= " för <-/span> <-/div>
för >
<-/div> " klar "

Svar : referensdataändringar enligt värderar av cellen

Jag tror denna är vad du söker efter…,

Saurabh…,

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us