Fråga : Inloggningen skrivar ska för att inte sparka, av når den har förbundit via VPN med Windows 7

Förmiddag som I har besvärar att få en inloggning skrivar för att bearbeta när en avlägsen användare loggar in i deras knyter kontakt via beställare för ms VPN.  För tiden som den är I-förmiddagen som har honom, kör en .bat sparar manuellt att kartlägga dreven, efter han har upprättat VPN-anslutningen, men jag skulle något liknande det för att vara mer elegant.  Inloggningen skrivar körningar fint, när han loggar in i knyta kontakt från förmiddagen för office.

What mig saknaden här?
" klar "

Svar : Inloggningen skrivar ska för att inte sparka, av når den har förbundit via VPN med Windows 7

Försök detta och ser att huruvida felet ”256” går bort.

sudochmod 755 /etc/gconf/gconf.xml.system

---
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us