Fråga : Gör parametrar i ms att ta fram rapportoptinal

Låt något att säga som du har
your för db ”DB " att bordlägga känt är ”Table1 "
you har fol. sätter in:
#, status, daterar, count
select * från Table1 --ska ge dig all records
select * från table1 var status= [skriv in status],--- ska ger dig rekorden med särskild status
how för att köra en query med parameter men, om jag inte väljer parameteres, det bör köra all
" klar "

Svar : Gör parametrar i ms att ta fram rapportoptinal

ah denna är en pb. därför att översikter är brutna per vecka på skärm, men inte lagrat som sådan. så du kan inte sum upp dem.
Rädd förmiddag I du behöver en extrahjälp sätter in för att lagra den summariska veckan värderar. men dina faktiska data strukturerar passas inte… en extra intermediate bordlägger kanske required för att lagra veckatiden + övertid av anställd.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us