Fråga : För uppdateringmultipel för SQL 2005 rekord

Jag önskar till flyttningdata från ”userfield1” ”[desc]” i en kallad bordlägga ”sparar” för ett valt numrerar av rekord.  Det är en slutsumma av 211 ror som behöver att uppdateras.  Varje ror har en sätta in ”tempid” som är boxas nr. sparar är in.  Det finns 15 boxas att innehålla dessa 211 sparar.  Jag gick att köra den nedanföra queryen, men jag gör inte funderare som den ser korrekt:

update sparar, uppsättningen [desc] = tempid för userfield1
where in (”0028903”,
'0028907',
'0036817',
'0036814',
'0041748',
'0041751',
'0041735',
'0041738',
'0041741',
'0041742',
'0041746',
'0041749',
'0041752',
'0060431',
'0060430')

Thanks.
Tim
" klar "

Svar : För uppdateringmultipel för SQL 2005 rekord

hi Tim

bör vara ok, om vad du önskar att göra, är att göra descen att sätta in = userfield1 för de specifika tempidtillträden.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us