Fråga : Tillförordnad något liknande för IF-/ORformel en IF-/ANDformel

Jag kan inte få either av dessa IF-/ORformler fungera. De båda uppför som, om de var IF-/ANDformler. Jag önskar att de ska gå värdera i AE468 tillbaka, om eityher av uttrycker är närvarande. Vilken förmiddag mig saknad?

Thanks,

John
> för
1:
2:
" codeBody " " >=IF för class= " för
" klar "

Svar : Tillförordnad något liknande för IF-/ORformel en IF-/ANDformel

Försök

=IF (RÄKNING (FYND ({”LÄSNING”, ”LTS”}, $T468)), AE468, "")

Det är det känsliga fallet - om du inte önskar att det ska vara case-sensitive använder därefter SÖKANDE i stället för FYND

hälsningar barry

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us