Fråga : INDEX-/MATCHformeln, som ska, identifierar multipelmatcher

Behaga tar en look på den fäste arbetsboken. I pröva förmiddag att spåra de 10 värst aktörerna i en bordlägga och tre av dem har den samma procentsatsen. Vad är den enklaste långt togeten alla trena av dem listade?
I har ett svar till aprevious att ifrågasätta att löst problemet för de 10 bäst aktörerna utan mig inte kunde figurera ut hur man anpassar det för de värst tiona, och det skulle är trevligt att se, om det fanns en enklare lösning anyway.

Thanks,
John
Attachments: för >

<-/div> filenamen " för class= för >EEQ22.xls " fileSize " > (505 KB) " javascript för href= " för <-/span> <-/div>
för >
<-/div> " klar "

Svar : INDEX-/MATCHformeln, som ska, identifierar multipelmatcher

Jag har inte testat de andra förslagen, så min ursäkter, om I-förmiddagen som erbjuder något som ar redan försökt:),

Detta fungerar som en fungera.  Så om du har din 1s och 0s in, något att säga, A1: A50 därefter i en annan cell du skulle bruk:

=MakeTheList (A1: A50)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
Fungera MakeTheList (ArrayIn som Variant)
  
  Dunkelt x som Variant
  Dunkla StartAt som Long, EndAt som Long
  Dunkelt kontra som Long
  
  Const Delimiter som stränger = ”,”,
  
  För varje x i ArrayIn
    Kontra = kontra + 1
    Om x <> 0 därefter
      EndAt = kontrar
      Om StartAt = 0 därefter StartAt = kontrar
    Annars
      Om EndAt <> 0 därefter
        Om StartAt <> EndAt därefter
          MakeTheList = MakeTheList & Delimiter & StartAt & ”-” & EndAt
        Annars
          MakeTheList = MakeTheList & Delimiter & StartAt
        Avsluta om
        StartAt = 0
        EndAt = 0
      Avsluta om
    Avsluta om
  Därefter
  
  Om StartAt <> 0 därefter
    Om StartAt <> EndAt därefter
      MakeTheList = MakeTheList & Delimiter & StartAt & ”-” & EndAt
    Annars
      MakeTheList = MakeTheList & Delimiter & StartAt
    Avsluta om
  Avsluta om
  
  MakeTheList = mitt- (MakeTheList, Len (delimiteren))
  
Avsluta fungerar
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us