Fråga : Bakgrund avbildar inte visning

Experter

I har en bakgrund att avbilda som inte är visningen upp på efter sidan: för href=" http://powerdownfortheplanet.blogspot.com/ " för

http://powerdownfortheplan et.blogspot.com/

There bör vara en serie av boxas på den bästa högersidan av sidan, gillar denna sida: för href=" http://www.powerdownfortheplanet.org/ " för

http://www.powerdownforthe planet.org/

I har kontrollerat anknyta till avbilda, och den är bra: för href=" http://www.enviromedia.com/CSCI/powerdown/images/top-s-img.gif " för

http://www.enviromedia.com /CSCI/powerdown/images/top-s-img.gif

I har också tillfogat en bredd och en höjd till CSS
.top-r-img {bakgrund för
: höger ingen-repetition för url ( http:/www.e nviromedia.com/CSCI/powerdown/images/top-s-img.gif); höjd för
: 110px; bredd för
: 348px; förslag för

Any för
}?

Thanks i förskott för någon help.

Lisa
" klar "

Svar : Bakgrund avbildar inte visning

Hi igen,

i stället för att använda avbilda som en bakgrund på en div-beståndsdel. Jag föreslår att ändra div-beståndsdelen till en img-beståndsdel, då using css för att ändra storleksanpassa och läget.

img.top-r-img {

src: url (”http:/www.enviromedia.com/CSCI/powerdown/images/top-s-img.gif”)

}

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us