Fråga : När jag är pröva för att installera Windows Xp SP3, jag får tar fram förnekat fel.

Jag har försökt varje lösning som jag kan finna.  Jag har loggat in som en lokal och knyter kontakt Admin, rörelsehindrad Anti-virus, försökt installation från fönsteruppdateringar, och från dowloaded spara.  Jag har också försökt Subinacl.exe med reset.cm D.  En tillbaka stund oss för uppsättning datorer ut som inte låter SP3 installera, genom att använda en cmd som tillfogade en nyckel- registrering.  Jag har tagit bort att den nyckel- och I-förmiddagstillbilden som är mislyckad på installation av SP3. Jag har försökt multilpedatorer och får det samma resultatet.   Finns det några andra lösningar ut där? " klar "

Svar : När jag är pröva för att installera Windows Xp SP3, jag får tar fram förnekat fel.

Om PC:N är delen av ett område, ta det bort.

Nollställa registreringstillåtelser.

Försök igen.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us