Fråga : Automatiskn numrerar i orakel

Är ordnar (med starta som alternativ), det enda alternativet för automatisk numrerar i orakel?

thanks
" klar "

Svar : Automatiskn numrerar i orakel

att att garantera unikhet, ja

om det inte är viktig, eller du inte måste att redogöra för samtidiga användare, du kan autonumber using max (ID) +1
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us