Fråga : Mofify queryen

Jag har 5 sätter in:
Status, Date0, Date1, Date2, Date3
Depends på status, det finns en datera som är tillhörande med if
How för
Elseif Status=1 därefter Date1
Elseif Status=2 därefter Date2
else
Date4
End för
If Status=0 för that.
Like därefter som använder iifsyntax för att byta ut den
" klar "

Svar : Mofify queryen

IIf ([status] =0, [Date0], IIf ([status] =1, [Date1], IIf ([status] =2, [Date2], [Date3])))
Om-liga
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us