Fråga : Offentliga mapptillåtelser för utbyte 2010

Utbyt experter,

I har märkt att nya offentliga mappar är vid standard som är tillgänglig till alla användare.  Därför för att kontrollera ta fram rätter, mig måste att tilldela tillåtelser, dvs. ”författare”, ”inga” etc. för en given användare.  Så mitt ifrågasätta är…., Är det möjligheten som automatiskt specificerar tillåtelser av ”inga” till en offentlig mapp?  Precis att tillfoga, I-förmiddag som klarar av utbyte till och med Powershell scripts.
" klar "

Svar : Offentliga mapptillåtelser för utbyte 2010

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us