Fråga : sök och byt ut

Jag behöver en beskjuta skrivar för sökande och byter ut i mapp. Jag önskar beskjuta skrivar går till /opt/jboss och söker för ejb och byter ut med servlet. Jag har att befalla att söka för uttrycka men gör inte att ha att befalla att söka och replace.

find /opt/jboss - execgrepen - ls ejb {} \; min

Remember är OS för solaris 10 på sparc box.

Thanks i advance
" klar "

Svar : sök och byt ut

Ah det finns en typo

fynd $StartPath - typ f - exec grep ”ejb” - ls {} \; | stunder läste FileName

bör vara

fynd $StartPath - typ f - exec grep - ls ”ejb” {} \; | stunder läste FileName
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us