Fråga : VB. Förtjäna uttrycklig 2008 utplacerar applikation

Förmiddag som I utplacerar en VB .net 2008 uttryckliga applikation till en Windows server 2003.  Utplacering går fint, och jag skapar en planlagd uppgift att köra appen varje natt.  Uppgiften pekar till application.manifesten file.

All går väl för några på nätterna därefter stoppar plötsligt arbetet.  Jag måste att köra setup.exen om igen för att få det gående misstänkt person för again.

I som denna kan vara, därför att den i inte en riktiga Windows installerar att sätta en *.exe i programet sparar arkivet men har ingen idé var att gå härifrån.  Thanks
" klar "

Svar : VB. Förtjäna uttrycklig 2008 utplacerar applikation

sätt den kända bordlägga är hakparenteser
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us