Fråga : Dell 6410 ingen video, när den fästas till att ansluta, posterar

I fick precis en Dell frihet 6410.  Rinnande seger 7 för förmiddag I.  Skärmen på bärbar dator LCD fungerar fint.  Men, om jag satte den i ansluta posterar mig inte kan få videoen via DVIEN har kontakt och, jag har försökt båda har kontakt.  Musen och skriva fungerar fint, när de anslutas.  Men I-förmiddagen som måste att fungera av bärbar dator LCD för nu.  Jag försökte också Fn-F8 med bärbar dator avskärmer öppet för att se, om den skulle projekterar till både thhbärbar dator, och ansluta-fäste övervakar, men det inte fungerar either.  Videokortet är nVidiaen.  När jag skriver in nVidiaskärminställningarna, det verkar inte för att vara medvetent av utsidan monitor. " klar "

Svar : Dell 6410 ingen video, när den fästas till att ansluta, posterar

Jag skulle tar bort de gammala chaufförerna och installerar nya för den relevant videoen, chipseten och något annat.

som synes maskinvaran är olik nog att orsaka utfärdar.

kontrollera också apparatmangeren

 Jag hoppas denna hjälper!
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us