Fråga : Powershell offentliga mapptillåtelser

Experter

I har en utbytesserver som varar värd olika företag.  Jag har skapat ett program för att tillfoga nya offentliga mappar enligt en beställare unika filnamn using ”det Nytt-PublicFolder - identiteten” Powershell befaller.  Detta fungerar fint, however jag har märkt att dessa mappar är tillgängliga till alla existerande användare.  Detta är självfallet inte vad jag önskar.  Using Powershellen befalla, ”Tillfoga-PublicFolderClientPermissions” arbeten för en särskild användare, men jag behöver en metod till automatiskt kvarteret (fastställda tillåtelser till inga) för all users.

Is denna möjlighet?
" klar "

Svar : Powershell offentliga mapptillåtelser


ska $_.Name hänvisar till den kända offentliga mappen. Om du behöver den kända brevlådan…,


Få-Brevlåda | ForEach-Anmärka {
    $Mailbox = $_
    Få-PublicFolder - Recurse | ForEach-Anmärka {
       Tillfoga-PublicFolderClientPermission - identitet $_.name - AccessRights inga - användaren $Mailbox.DistinguishedName
   }
}


Är det vad du är after? Verkar något liknande som den ska fångar a bet för mycket (tillfogar alla till varje offentlig mapp).

Chris
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us