Fråga : hur man får data i funktionsläget UTF-8 från databas?

jag önskar att visa arabiska på sidan som är i databas för närvarande, men jag vet inte vad är kodningen för denna databas. Jag har visat kodifiera på sidan, men den visar mig avskräde. jag använder denna i min applikation, men ingenting för requestEncoding=" UTF-8 " för changed.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

252 " för >


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1252 "” för responseEncoding= " uiCulture= ”ar” http-equiv= för för/>

" Tillfredsställa-Skrivar” content=" text/html; charset=windows-1252 " >


Please vägleder mig. Thanks
" klar "

Svar : hur man får data i funktionsläget UTF-8 från databas?

först allra, du måste att använda unicodetyper för att lagra landskampspråkdata. typer startar med lik nchar nvarchar ntext ”för n” är van vid lagerunicodedata i sql-server. , om dessutom du lagrar ordagrann text till och med mellanläggsmeddelande därefter, du måste prepand ”N” för data.

eg.

Mellanlägg in i TestTable

Värderar (N " ahmedabad ")! -- i stället för ahmedabad du kan betrakta arabiskadata.

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us