Fråga : Routeren på en pinne utfärdar

så jag har 2950s, som mitt kopplar med 3 vlans och den användavtp och trunkingen dem emellan.  De huvudsakliga vlan PCna är är på vlan 25.  Växling är boten.  Jag tillfogar en router 2600 och först konfigurerar allra fa 0/1 med en IP från vlan 25.  Jag pluggar 2600'sen fa 0/1 in i en av stamportarna på en av swtichesna.  Från en PC på vlan 25 jag kan inte acces, eller att ping routeren ha kontakt.  Om I-flyttningen ha kontakt (fa 0.1) till en vlan port 25, mig kan ping den.  Att utföra routeren på en pinne, routeren har kontakt behov att vara i en stamport, sedan jag behöver att tillfoga suben har kontakt.  Emellertid jag kan inte ens få första för att fungera.  Vilken förmiddag mig som orätt gör?  Är den eventuellt därför att I-förmiddagen som inte förbinder från en PC på standarden vlan 1?  Jag skulle inte funderare så, sedan jag kan ssh till mitt kopplar.  Förmiddag som I gör somehting orätt på förmiddagen för router I sure.  Någon hjälp uppskattade.  thanks. " klar "

Svar : Routeren på en pinne utfärdar

fela ledset som för snart skrivs in

router:
int fa 0/1
  inget IP address
  stängt inget

int fa0/1.25
  inföding för inkapsling dot1q 25
  IP address
  stängt inget

int fa0/1.123
  inkapsling dot1q 123
  IP address
  stängt inget

etc.…,
 
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us