Fråga : VoIP ringer inte arbetet, men PCENS stillbild har internet att ifrågasätta

Jag vet att titeln är a bet oklart men dess nätverkande ifrågasätter mig har i en av mitt klassificerar.  Några skulle tankar eller inblickar är hjälpsamma.  Jag har sett runt om men har inte funnit mycket av något som är välgörande.  Tack! " klar "

Svar : VoIP ringer inte arbetet, men PCENS stillbild har internet att ifrågasätta

Behöv mer information. Om switchporten inte konfigureras med en vlan uttrycka (den Cisco miljön) därefter båda, den skulle ringa och PC:N överför DHCP-TV-sändning i den vlan standarden. PC:N kunde handtag ett IP address och att ta fram knyta kontakt som vanlig. Men IPEN ringer kunde vara saknaden info som den behöver från alternativet 150 för DHCP-servernågot liknande, som berättar ringa IPet address av TFTP-serveren, ..... PBXEN kunde vara också är offline-…., Raddamöjlighetscenarion här.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us