Fråga : återställanderäkningen på LEGITIMATION numrerar

Hi guys

I kopierade några data till en bordlägga, därför att det fanns ett fel, mig tar bort rekorden och kopierar dem igen, men nu räkningen av ID#-starten från den sist LEGITIMATIONEN i den föregående degen, hur kan jag kopiera och uppehället den samma advisethanks
för originalID numbers.

please " klar "

Svar : återställanderäkningen på LEGITIMATION numrerar

Why du tar bort data som annan bordlägger beror på?  Inte du har någon referens- fullständighet att ställa in (lika utländska nyckel- tvång)?
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us