Fråga : Hur man skapar en .mdb spara från serverdatabas för ms sql .......,

Hi

How kan mig skapa en .mdb sparar, jag har en databas i min server 2008 för msen sql, och jag önskar att databas som ska skapas som en mdb sparar….,kan något hjälpa mig med detta?
" klar "

Svar : Hur man skapar en .mdb spara från serverdatabas för ms sql .......,

för danande MDB från ta fram 2007, följer fäst avskärmer skjutit.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us