Fråga : ”Det Â-” teckenet fördriver besparingen i mysql

jag hade en applikation i php med mysql, som läste några data från en XML sparar, och mellanlägget in i databas bordlägger.

while som sätter in in i, bordlägger, sätta in ”avlönar”, några tider satte in ett dåligatecken ””.
But i XMLEN sparar där är inget dåligatecken, insatta resterande data är correctly.

eg. £19,621 avlönar in field.

note: Den MySQL anslutningscollationen är utf8_general_ci

can behar hjälp us.
" klar "

Svar : ”Det Â-” teckenet fördriver besparingen i mysql

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us