Fråga : Sql-syntax, server 2008 för ms SQL

Jag har en serverdatabas 2008 för ms SQL med en bordlägga, och 3 sätter in.  En sätter in ADM_DATE kan eller kan inte ha ”/” att dela månaden, dagen och året.  Vad jag skulle, något liknande som ska göras är att testa huruvida sätta in har ”/” i den. Hur kan jag göra denna?  Jag skulle något liknande för att förlägga den i var delen av en vald query. " klar "

Svar : Sql-syntax, server 2008 för ms SQL

VAR ADM_DATE INTE LIK ”%/%”,
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us