Fråga : Java skrivar för att öppna ett program från hård-kör från IE8

Hi experter:
I vet att denna är ansedd en osäker funktion, men jag behöver att vara kompetent till barkassen som ett program på mitt hård-kör från Internet Explorer 8. Kan du berätta mig som Javaen skrivar mig behöver införlivat in i min rengöringsduksida, då kontrollerna jag behöver att kontrollera in IE8 för att låta rengöringsduksidan till barkassen programet?

Thanks för din help.
" klar "

Svar : Java skrivar för att öppna ett program från hård-kör från IE8

BrunnIE 8 använder inte JavaScript. Den använder ms privat JScript, som är funktionellt samma som JavaScript, men också kan utföra handlingar som inte tillåts av JavaScript.

1. Du har att ta fram till sparasystemet anmärker, FSO,
2. Om tillåtelser på datoren är korrekta, du har att ta fram till Windows som skrivar Shell eller wshell för kort stavelse.

Wshell kan låta dig göra detta ensamt, men du kan behöva FSO som väl.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us