Fråga : Att koppla fokuserar från en bildar kontrollerar till another tar fram in

(Se fäst för att avskärma skjutit), när spring kvarteret av kodifierar nedanfört, jag får ett felmeddelande. Någon har ett möjlighetarbete omkring för detta?  Tack! för class=" codeSnippet " för

1 för >
Private " för prettyprint " (KeyAscii som heltal)
MsgBox ”klickar uppdateringen befaller knäppas för att utföra ändringar. ” vbExclamationen + vbOKOnly, ”sätter in begränsning”,
Me.cm dUpdateCode.SetFocus
Avsluta suben
<-/pre>


Attachments: för >

<-/div> filenamen " för class= för >untitled.bmp " fileSize " > (226 KB) " javascript för href= " för <-/span>Screen shot för http://filedb.experts-exchange.com/incoming/2010/07_w30/327735/untitled.bmp " för href= för  avskärmer skjuten”/></a>
</div>
      <-/div><divclass=
för >
<-/div> " klar "

Svar : Att koppla fokuserar från en bildar kontrollerar till another tar fram in

det måste finnas något villkorar att förhindra kodifierar.

kontrollera, om något av follwingen är riktigt

* Kontrollera kan vara en typ, som inte kan motta fokusera, liksom en etikett.
* Kontrollens synliga egenskap kan vara fastställd till nr.en.
* Kontrollens möjliggjorde egenskap kan vara fastställd till
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us