Fråga : Vad betyds exakt av ADO.NET?

Jag fungerar ofta med .NETEN anmärker efter typer.  
OleDbConnection anslutning = ogiltigt; dbSelectCommand för
OleDbCommand = ogiltigt; Avläsare för
OleDbDataReader = ogiltigt;


SqlConnection anslutning = ogiltigt; dbSelectCommand för
SqlCommand = ogiltigt; Avläsare för
SqlDataReader = ogiltigt;


Are dessa ansedda ADO.NET? smink ADO.NET för
What NameSpaces?

using System.Data.OleDb;?
using System.Data.SqlClient;?

" klar "

Svar : Vad betyds exakt av ADO.NET?

Du kan försök det med befalla fodra bearbetar, schtasks.exe; /s låter dig specificera en fjärrkontroll bearbetar med maskin, /change ska l5At dig redigera en uppgift:

Schtasks.exe
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb736357(VS.85).aspx

Hur man använder Schtasks.exe för att planlagd uppgifter i den Windows serveren 2003
http://support.microsoft.com/kb/814596
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us