Fråga : Enklast kollaborativ website för ett musikband?

Förmiddag I i 5 lappar musikband.  3 av medlemmarna är den avoga datoren.  Vad skulle är det enklast långt att samarbeta direktanslutet för att dela gigen daterar, dokument liksom uppsättningen listar?  Är google docs långt som går, eller finns det en lättare lösning?
thanks!
" klar "

Svar : Enklast kollaborativ website för ett musikband?

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms142551.aspx
>>Systemstoplisten installeras i resursdatabasen.<>
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280608.aspx
sys.fulltext_stopwords
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us