Fråga : Hur jag får en numrera formaterar i Excel 2007 som accepterar ”en 0” på början av numrera stränger?

Arbetet för förmiddag I kopplar ihop på av saker på den fäste
1 för spreadsheet.

.  Konvertera kolonn C numrerar.  Problemet är när jag konverterar till en numrera som det tar bort ”0en” från början av något objekt numrerar att starter med ”en 0”.

2.  Få 4th formatera in i kolonnen D.  Några av våra kunder önskar delen numrerar för att vara formaterad något liknande 063-0172-879.  Kör in i det samma problemet - när I-försök att formatera cellen using det beställnings- formaterar ###-####-### mig, det tar automatiskt bort den föregående 0en av objektet numrerar början med

Thanks för 0.

för din hjälp!

Attachments: för >

<-/div> filenamen " för class= för >US-2010-2011-Price-Book-1-.xlsx " fileSize " > (535 KB) " javascript för href= " för <-/span> <-/div>
för >
<-/div> " klar "

Svar : Hur jag får en numrera formaterar i Excel 2007 som accepterar ”en 0” på början av numrera stränger?

Du kan använda beställnings- formaterar 0000000000 för kolonn C (10 nollor) och formaterar 000-0000-000 för kolonn D

Nr. sätter numrera, om det finns en siffra, 0en sätter numrera, om det finns en siffra, och en 0, om det finns inga.

ThomasAndra lösningar  
 
programming4us programming4us