Fråga : webexrekord

finns det any långt att anteckna webex? " klar "

Svar : webexrekord

Ja du kan anteckna din WebEx period.  Se till vägleder här:  https://meetingcenter1.webex.com/docs/T25L/mc0705l/en_US/support/rec_play_faq.htm
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us