Fråga : Ändra standarden avbildar på en Windows bildar app i VB.NET

Jag har en Windows bildar app som skapas i visuellt hjälpmedelstudion 2008, med en PictureBox som jag har satt en System.Drawind.Bitmap avbildar in från lokalresurser.  Så har jag satt avbilda på bilda i designfunktionsläge.  Det finns inte några VB kodifierar för närvarande för att ladda avbilda som sammanställas i appen som ”en inbäddad resurs”.

Is det möjligheten, i något att säga kodifiera av en knäppas klickar händelse, för att ändra avbilda däri PictureBox, så att appen kunde därefter vara utdelad, och det nytt avbildar skulle är standarden?

The ämnar av detta ”Admin-särdrag” är, så att vi kan ge denna app till flera av våra systerorganisationar, och de kan lätt ändra standardlogoen avbildar till deras eget, då fördelar appen inom deras organization.
" klar "

Svar : Ändra standarden avbildar på en Windows bildar app i VB.NET

Kärt,
          den reparerar fönstret för att inte formatera det något drevet
lik kamrat som kliver på denna webbplats

http://www.microsoft.com/windowsxp/using/helpandsupport/learnmore/tips/doug92.mspx
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us