Fråga : Kan inte överföra e-post i SBS 2003

Hälsningar
I har måste för en tid sedan flyttningen min server till ett nytt läge.  Rörd I den rekord- informationen om DNS som reflekterar det nya serverläget.  Förmiddag som I är kompetent att ta fram serveren avlägset och, kan motta postar, men förmiddagen som inte är kompetent att överföra, postar.  Posta verkar att gå ut, det visar i överförd postar upp listar men ankommer aldrig på dess destination.  Jag har kontrollerat, och smtp-inställningar ser bot.  Systemet fungerade fint till flyttningen.  URL adisc.biz reagerar till telnet på port 25.  Behaga help
" klar "

Svar : Kan inte överföra e-post i SBS 2003

Är du rinnande selinux?

Försök detta.

skriv in detta befaller:

setenforce 0

därefter försök att starta namngav

/etc/init.d/named start

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us