Fråga : Pagefile ska 6GB storleksanpassar gör avkänning på fönster som 2008 32 bet OS?

Förmiddag I using Windows 2008 32 bet utan Hyper v-OS, min beställare instruerade mig till den fastställda minuten, och max pagefile storleksanpassar till 6GB, att undra för I-förmiddag som ska det, gör någon avkänning?? Därför att det finns, en 4GB begränsar för adresserbart minne i 32 bet datoren. Beställaren använder maskinvara för serveren för Dell PE som R710 ska som det, pagefile service 6GB storleksanpassar?  Behaga advice
" klar "

Svar : Pagefile ska 6GB storleksanpassar gör avkänning på fönster som 2008 32 bet OS?

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us