Fråga : byt ut hårddisken och återställ data using RAZZIA 1+0

Hi grabbar,

I bytte ut en hårddisk på min server för HP Prolaint DL360, därför att den missas. Det finns slutsumman av disk 4 på min server. och jag använde RAZZIA 1 + 0. Hur kan jag återställa, datan fördriver systemkängor up.
thanks
" klar "

Svar : byt ut hårddisken och återställ data using RAZZIA 1+0

Byt ut precis drevet, ombyggnaden bör starta automatiskt. Den ljusa en mitt bör starta att exponera med ett stamgästmellanrum. När den stoppar att exponera, ombyggnaden göras.

f serveren med den missade razziauppsättningen är rinnande ska starten för razzian som kontrollanten fixar razziauppsättningen, som snart du sätter in det Ireplacement drevet.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us