Fråga : FQDN för ny områdestree

Jag har ett fönsterområde 2003. Jag har förbättring schemaen till blandad win2008. Im som tillfogar en DC för win2008 R2 till området som en ny områdestree; således danande mitt existerande område ett rotaområde.
I önskar att namnge den nya områdestreen (FQDN) badapple.com; Emellertid jag har redan en DNS att zonplanera kallade badapple.com i mitt rotar område. Vad får effekt, om ska några händer, om jag namnger denna nya tree badapple.com. Hur ska det få effekt DNSEN i rotaområdet?  
" klar "

Svar : FQDN för ny områdestree

oh det inget ok så däri scenariot utfärdar, badapple.com, och applesauce.com kan finnas i den samma skogen.

Execsna som fortfarande skulle, ser alla områden i det dropdown/inloggningen avskärma.

Tack

Mike
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us