Fråga : Gigabit för Intel dubbelEthernetkort

Finns det en kapacitetsförlust som har dubbelEthernetportar på ett singelkort genom att använda en pci-springa, eller kanske det är en uttrycklig springa för pci? Endera är långt det som är bättre att ha två sepratekort, eller ett dubbelkort - kapaciteten som är klok att inte kritisera förmiddagen för tolerans som wise.

I oroas om flaskhalsar, eller komma på efterkälken tid, eller annan kapacitet utfärdar, om dubbelportarna på ett kort delar den samma pcien slot.
" klar "

Svar : Gigabit för Intel dubbelEthernetkort

Bussa rusar är kicken nog för full passthrough på mest serveror och att anta att serveren inte är bogged besegrar med andra applikationer. Några folks föredrar separata NICs, därför att den har bättre redundency -- om ett del- dör på det dual-port, det kan ta besegrar det hela kortet.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us